Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем

20.02.2017
Министерство на младежта и спорта обявява търг с тайно наддаване за определяне на наематели на помещения,части от недвижим имот - публична държавна собственост.

Заповед |   Документация |  Обявление  |  Указания |   Приложения |  Проект на Договор  

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта