Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните клубове, кандидатствали с проекти по Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2019 г.

01.03.2019

    Министърът на младежта и спорта със заповед № РД-09-92/28.02.2019 г. одобри 171 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2019 г. и определи средства в размер на 916 900 лева за финансиране на одобрените проекти.

    През 2019 г. Програмата ще се реализира в 64 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на около 7 000 деца да се включат в безплатни спортни занимания по 43 вида спорт, под ръководството на 337 квалифицирани спортни специалисти. Целта на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие, използване възможностите на спорта като превенция срещу заболяванията, свързани с ниската физическа активност и заседналия начин на живот, нетолерантността, агресията, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици, формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра - „Феър плей“.

    Информацията за одобрените проекти на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата е публикувана на Интернет страницата на ММС, Раздел „Програми“, Програма „Спорт за децата в свободното време“ 2019 г.

    Спортните клубове, изпълнители на одобрените проекти, ще получат указания от ММС за подписване на договор и финансов план в два екземпляра.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта