Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Европейската комисия набира кандидатури за участие в Годишните спортни награди „#BeInclusive EU Sport Awards 2019“.

11.07.2019

ПОКАНА

        Във връзка с отбелязването на Европейската седмица на спорта 2019 г. Европейската комисия набира кандидатури за участие в Годишните спортни награди  „ #BeInclusive EU Sport Awards 2019“.

        Европейската комисия ще отличи изпълнени проекти в държавите членки на Европейския съюз, които са допринесли в най-голяма степен за преодоляване на бариерите и социалната изолация на хора от уязвими социални групи (млади хора-мигранти, етнически общности, хора с увреждания, деца в риск и др.) чрез включването им в проекти в областта на спорта. Всички проекти ще бъдат оценявани въз основа на приноса им към социалното включване чрез спорт, като трите най-добри ще бъдат наградени с парични премии от 10 000 Евро.

        Кандидатстването се извършва директно чрез сайта https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en#readysetgo, в срок до 12:00 ч. (брюкселско време) на 23 юли 2019 г. Приемат се единствено електронно подадени формуляри за кандидатстване на български език с резюме на английски език или само на английски език (за предпочитане) в обявения срок.

        Организациите, който желаят да участват следва да имат EU Login (European Commission Authentication Service account) и да са регистрирани в портала на участниците.  Тримата победители в Годишните спортни награди „ #BeInclusive EU Sport Awards 2019“ ще бъдат обявени на 21 ноември 2019 г. на официална церемония в Брюксел. На церемонията победителите ще имат възможност да представят своите проекти и да получат своята награда от 10 000 евро. Още 6 предварително селектирани проекта ще бъдат отличени с парична награда от по 2 500 евро.

        Победителите и финалистите ще бъдат определени въз основа на четири критерия: съответствие, качество, съотношение вложени средства/постигнат ефект и въздействие.

        Подробна информация за правилата за участие в Годишните спортни награди  #BeInclusive EU Sport Awards 2019“, както и насоки за организациите, които нямат до момента регистрация  в портала на участниците е публикувана на сайта https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en#readysetgo.  

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта