Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Заповед РД-09-213/27.03.2017 г. и документация за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична държавна собственост - помещение за ведомствен бар.

04.04.2017
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта