Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните клубове, кандидатствали с проекти по Програма „Научи се да плуваш” за 2019 г.

29.03.2019

        Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-147/28.03.2019 г. одобри 11 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на Програма „Научи се да плуваш” за 2019 г. и определи средства в размер на 100 000 лева за финансиране на одобрените проекти.

        Целта на Програмата е обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.

        Очакваните резултати от реализирането на Програмата са придобиването на първоначални знания за спазване на правила за безопасност при къпанe и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата, с оглед намаляване на водните инциденти сред децата.

        През 2019 г. Програмата ще се реализира в 5 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на над 700 деца да преминат обучение по плуване.  

        Информацията за одобрените проекти на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата е публикувана на интернет страницата на ММС, Раздел „Програми”, Програма „Научи се да плуваш” 2019 г.

        Спортните клубове, изпълнители на одобрените проекти, ще получат указания от ММС за подписване на договор и финансов план в два екземпляра.

 

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта