Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните организации, кандидатстващи с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички“ на ММС през 2020 г.

11.11.2019

    Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-636/05.11.2019 г., утвърди „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г. 
    Основна цел на Програмата е подпомагане на общественополезната дейност на спортни организации - лицензирани спортни федерации и национални спортни организации за създаване на условия за развитието на физическата активност и спорта за всички. 
    Предоставя се възможност на спортни организации, развиващи спорта за всички, лицензирани многоспортови федерации, създадени по обединяващ принцип за практикуване на спорт и национални спортни организации за развитие на общественополезната им дейност, за осигуряване на условия и възможности за хора от различни групи на населението за практикуване на физически упражнения, спорт и спортно-туристически дейности, за изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати. 
    Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17:30 ч. на 16 декември 2019 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща. 
    Образците на документи за кандидатстване и отчитане, са публикувани на Интернет страницата на ММС, раздел „Програми”, „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.


 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта