Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Министерство на здравеопазването обявява Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019-2020 г.

12.11.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

 „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

 

        Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

        Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Офис на Световната здравна организация (СЗОБ) за България, Българския младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

        Националният конкурс започва от 8 ноември 2019 г. и продължава до 10 май 2020 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (8 ноември 2019 г. 20 декември 2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

        Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

        Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗОБ, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2020 г. Новото в регламента на Конкурса тази година е че са предвидени общо шестдесет и чети  ри предметни награди. Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ, СЗОБ, БМЧК и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

        Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите на прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗОБ, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците. 


        РЕГЛАМЕНТ | Формуляр за Фаза I | Формуляр за Фаза II

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта