Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните клубове, кандидатствали с проекти по Програма „Научи се да плуваш” за 2017 г.

10.03.2017
Министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева със Заповед № РД-09-157/09.03.2017 г. одобри 16 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на Програма „Научи се да плуваш” и определи средства в размер на 162 000 лева за финансиране на одобрените проекти.
Целта на Програмата е начално обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.
Очакваните резултати от реализирането на Програмата са придобиването на първоначални знания за спазване на правила за безопасност при къпанe и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата, с оглед намаляване на водните инциденти сред децата.
През 2017 г. Програмата ще се реализира в 7 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на над 1100 деца да преминат начално обучение по плуване. 
 Информацията за одобрените проекти на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата е публикувана на интернет страницата на ММС, секция „Програми”, Програма „Научи се да плуваш” 2017г.
 Спортните клубове, изпълнители на одобрените проекти, ще получат писмени указания за сключване на договор и изготвяне на финансов план към договора, по образец, чрез експертите на ММС за съответните административни области. Образецът на финансовия план е публикуван в горепосочената интернет страница на ММС, секция "Програми" - Програма "Научи се да плуваш" за 2017 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта