Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните клубове, кандидатствали с проекти по програмата на ММС „Децата и спортният клуб” за 2019 г.

05.04.2019

        Министърът на младежта и спорта Красен Кралев със  заповед № РД-09-179/04.04.2019 г. одобри 29 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на Програма „Децата и спортният клуб” за 2019 г. и определи средства в размер на 150 000 лева за финансиране на одобрените проекти.

        През 2019 г. програмата ще се реализира в 10 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на над 6 400 деца да се включат в 29 спортни прояви по 18 вида спорт. Целта на програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване на физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.

        Информацията за одобрените проекти на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата е публикувана на Интернет страницата на ММС, Раздел „Програми”, програма „Децата и спортният клуб” 2019 г.

        Спортните клубове, изпълнители на одобрените проекти, ще получат указания от ММС за подписване на договор и финансов план в два екземпляра.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта