Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Заповед № РД-09-630/23.11.2016 г. на министъра на младежта и спорта за одобрените спортни обекти и съоръжения-държавна собственост, предвидени да бъдат отдавани под наем от ММС.

28.11.2016
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта