Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Покана за представяне на оферти за комплексно банково обслужване на "Национална спортна база" ЕАД, на основание т. 4 - Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции

от Приложение №3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013 г. и Заповед №16-1849-1/29.11.2016 г. на изпълнителния директор на НСБ ЕАД
05.12.2016
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта