Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните клубове, кандидатствали с проекти по Програма „Спорт за децата в свободното време” за 2017 г.

11.01.2017
Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-9/09.01.2017 г. одобри 184 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на Програма „Спорт за децата в свободното време” и определи средства в размер на 1 043 500 лева за финансиране на одобрените проекти.
През 2017 г. Програмата ще се реализира в 65 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на над 8 000 деца да се включат в безплатни спортни занимания по 36 вида спорт, под ръководството на 364 квалифицирани спортни специалисти. Целта на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие, използване възможностите на спорта като превенция срещу заболяванията, наднорменото тегло, гръбначните изкривявания, нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици, формиране на социални качества – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на „Феър плей“.
Информацията за одобрените проекти на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата е публикувана на Интернет страницата на ММС, раздел „Програми”, Програма „Спорт за децата в свободното време” 2017.
Спортните клубове, изпълнители на одобрените проекти, ще получат писмени указания за сключване на договор и изготвяне на финансов план към договора, по образец, чрез експертите на ММС за съответните административни области. Образецът на финансовия план е публикуван в горепосочения раздел на интернет страницата на ММС.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта