Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Министерството на младежта и спорта (ММС) обявява търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на помещения, части от недвижим имот - публична държавна собственост, находящи се в административната сграда на ММС - „Спортна палата”, с адрес: гр. София, бу

24.02.2020
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта