Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Протокол №31-00-4/20.11.2018 г. за откриване на конкурс за избор на изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина — проф. д-р Димитър Шойлев“

26.11.2018
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта