Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Покана за представяне на проектни предложения по Програма "Еразъм +" за 2020 г. и набиране на предложения от публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

12.11.2019
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта