Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПО ПРОЕКТИ ПОДАДЕНИ В СРОКА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 2 ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2019 г. ДО 30.11.2019 г. НА НАРЕДБА № 4 ОТ 08.07.2019 г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ

04.12.2019
        С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта