Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Заповед № РД-16-54/07.10.2019 г. за отмяна на тръжна процедура, открита със заповед № РД-16-38/01.08.2019 г. на министъра на младежта и спорта за наемане на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ Плувен комплекс

16.10.2019
Заповед № РД-16-54/07.10.2019 г. за отмяна на тръжна процедура, открита със заповед № РД-16-38/01.08.2019 г. на министъра на младежта и спорта за наемане на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ Плувен комплекс, находящ се в Спортната палата - гр. София, бул. "Васил Левски" № 75

 З А П О В Е Д
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта