Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните клубове, кандидатствали с проекти по Програма „Децата и спортният клуб” за 2017 г.

10.03.2017
Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-158/09.03.2017 г. одобри 32 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на Програма „Децата и спортният клуб” и определи средства в размер на 150 000 лева за финансиране на одобрените проекти.
През 2017 г.  Програмата ще се реализира в 15 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на над 6 500 деца да се включат в 128 спортни прояви по 19 вида спорт под ръководството на 214 квалифицирани спортни специалисти.   
Целта на Програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване физическата им дееспособност, спортно-технически умения и създаване на мотивация за спортно развитие. Предоставя се възможност за изява на децата и постигане на лични спортни резултати чрез участие в спортни прояви.
Информацията за одобрените проекти на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата е публикувана на Интернет портала на ММС, секция „Програми”, програма „Децата и спортният клуб” 2017.
Спортните клубове, изпълнители на одобрените проекти, ще получат писмени указания за сключване на договор и изготвяне на финансов план към договора, по образец, чрез експертите на ММС за съответните административни области. Образецът на финансовия план е публикуван в горепосочения раздел на интернет страницата на ММС, секция "Програми"- Програма " Децата и спортният клуб" за 2017 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта