Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № РД-16-38/01.08.2019 г. НА МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА НАЕМАНЕ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ-

19.09.2019
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта