Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Списък, по чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, на спортните обекти управлявани от Министерство на младежта и спорта, предвидени да бъдат отдадени под наем през 2020 г.

16.01.2020
        С П И С Ъ К
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта