Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Спорт за децата в свободното време”, за организиране и провеждане на спортни занимания за деца през 2020 г.

11.11.2019

    Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-635/05.11.2019 г. програма на ММС „Спорт за децата в свободното време” за 2020 г.

    Основна цел на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.

    Предоставя се възможност на спортните клубове и техните треньори да провеждат не по-малко от 6 месеца безплатни спортни занимания по предпочитан от децата спорт - 2 или 3 пъти седмично, както и за селекция на талантливи деца.

    Информираме Ви, че крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 2-ри декември 2019 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

    Образците на документи за кандидатстване и отчитане за 2020 г. са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, програма „Спорт за децата в свободното време” 2020 г.

 

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта