Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Заповед № РД-09-310/06.04.2020 г. за прекратяване на процедура, открита със Заповед № РД-09-169/20.02.2020 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на помещения, части от недвижим имот - публична държавна собственост

07.04.2020
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта