Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на всички общини

09.04.2019

        На основание чл. 8, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.) Министърът на младежта и спорта разработва и внася за одобряване от Министерския съвет на Националната стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Република България. В тази връзка предвид подготвянето на националната стратегия за периода  2020 – 2032 г., Ви моля в срок до 30.04.2019 г. да предоставите в Министерството на младежта и спорта за 2017 г. и 2018 г., следната информация:

1.    Общ размер на финансовите средства предоставени за спорт;

2.    Бюджет разходван за масов спорт;

3.    Средства за дейност за спортните клубове /суми по спортни клубове/.


        Писмо с Изх. № 08-00-92/04.04.2019 г. | Форма за попълване 

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта