Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Административни услуги

ММС предоставя следните административни услуги:
1. Лицензиране 
        1.1. Издаване на спортна лицензия на национална спортна организация 
        1.2.
Издаване на спортна лицензия на спортна федерация 
2. Регистрация на лицензираните спортни организации и вписване на спортни клубове в националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове
3. Разрешения 
        3.1. Издаване на разрешения за провеждане на територията на Република България на регионални, европейски и световни първенства по отделните видове спорт 
        3.2. Издаване на разрешения за използване на спортни обекти
        3.3. Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за спортни обекти и съоръжения 
        3.4. Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за спортни обекти и съоръжения 


Необходими документи 

Вписване и заличаване на спортни клубове в регистър по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС.:
    1. Заявление по чл. 16, ал. 3 от ЗФВС за вписване на спортен клуб в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС 
    2. Заявление по чл. 16, ал. 4 от ЗФВС за вписване на спортен клуб в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС 
    3. Заявление по чл. 16, ал. 3/ал. 4 от ЗФВС за заличаване на спортен клуб от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС 
    4. Решение на Общото събрание или на Управителния съвет за приемането/изключването на спортния клуб за член на спортната организация (копие от протокол или препис извлечение - заверени с подпис и печат от спортната организация).


Лицензиране:


Образци за кандидатстване за издаване на спортна лицензия: 
  
  1. Образец №1 към чл.21, ал.1 от ЗФВС - заявление за издаване на спортен лиценз; 
    2. Образец №2 към чл.21, ал.1, т.4 от ЗФВС; 
    3. Образец №3 към чл.21, ал.1, т.7 от ЗФВС; 
    4. Образец №4 към чл.21, ал. 1, т.8 от ЗФВС; 
    5. Образец №5 към чл.21, ал.1, т.9 от ЗФВС; 
    6. Образец №6 към чл.21, ал.1, т. 14 от ЗФВС; 
    7. Образец №7 към чл.34, ал.2 от ЗФВС - Заявление за вписване в регистъра по  чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС като национална организация за спортно-туристическа дейност; 
    8. Образец №8 заявление за вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС  като национална организация за университетски спорт.

     Свали всички образци - СВАЛИ
Он-лайн улугите ще могат да се използват след вписването им в регистъра на електронните услуги, в регистъра на информационните обекти и сертифициране на приложенията за  редактиране на заявленията 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта