Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Административни услуги

    Вписване на спортни клубове в Националния регистър на ММС:

Необходими документи:

  1. Предложение за регистрация в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта- свали
  2. Решение на Общото събрание или на Управителния съвет за приемането на спортния клуб за член на спортната организация (копие от протокол или препис извлечение - заверени с подпис и печат от спортната организация)
  3. Копие от съдебното решение и/или удостоверение за актуалното състояние на спортния клуб
  4. Удостоверение за вписване в централния регистър на Министерство на правосъдието - за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, ако има такова.

    Лицензиране:

Необходими документи - свали
Образци за кандидатстване за издаване/подновяване на спортна лицензия:

  1. Образец 1-5 - Заявление за издаване/подновяване на спортна лицензия и декларации
  2. Образец 6 - Справка за дейността на лицензираните спортни федерации
  3. Образец 7 - Информация за дейността на лицензираните многоспортови федерации
  4. Образец 8 - Информация за дейността на национални спортни организации

     


Он-лайн улугите ще могат да се използват след вписването им в регистъра на електронните услуги, в регистъра на информационните обекти и сертифициране на приложенията за  редактиране на заявлениятаCollapse Административни услугиАдминистративни услуги
Collapse НачалоНачало
Състояние на услуга
Collapse УслугиУслуги
Collapse ЛицензиранеЛицензиране
Подновяване на спортна лицензия на спортна федерация
Подновяване на спортна лицензия на национална спортна организация
Издаване на спортна лицензия на национална спортна организация
Издаване на спортна лицензия на спортна федерация
Проверка и оценка на административната и спортна дейност на БСФ по вид спорт
Проверка и оценка на административната и спортна дейност на многоспортова федерация
Проверка и оценка на административната и спортна дейност на НСО
Collapse Национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубовеНационален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове
Вписване на федерации
Вписване на спортни клубове
Заличаване на федерации
Заличаване на спортни клубове
Справки и информация
Collapse РазрешенияРазрешения
Издаване на разрешения за провеждане на територията на Република България на регионални, европейски и световни първенства по отделните видове спорт
Издаване на разрешения за използване на спортни обекти
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2017 Министерство на младежта и спорта