Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Дейности   Физическо възпитание и спорт в свободното време

Програма "Спорт за децата в свободното време"

03.10.2012
Дирекция "Масов спорт"


Програма 2013 г.


Документи към одобрените проекти по направление „Начално обучение по вид спорт” 2013 г.:
Финансов планДекларация за избягване на двойно финансиране, Писмо (изх. № 09-00-389/24.01.2013 г.) с указания за отчитане на предоставените средства, Информационен лист, Формуляр на съдържателен отчет, Финансов отчет, Контролен лист за проверка, Анкетна карта.

Документи към одобрените проекти по направление „Спортни занимания през ваканциите” 2013 г.:
Финансов планДекларация за избягване на двойно финансиране, Писмо (изх. № 09-00-389/24.01.2013 г.) с указания за отчитане на предоставените средства, Информационен лист, Формуляр на съдържателен отчет, Финансов отчет, Контролен лист за проверка, Анкетна карта.


Информация за одобрените проекти на спортни клубове по програма "Спорт за децата в свободното време" за 2013г.

Информация за одобрените проекти на спортни клубове по програма "Спорт за децата в свободното време" за 2013г. и телефони за връзка

Списък на одобрените проекти на спортни клубове по програма "Спорт за децата в свободното време" за 2012г. и телефони за връзка 


Указател с имената, адресите и телефоните за контакти на експертите на ММС за административните области 

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта