Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Дейности   Физическо възпитание и спорт на учащите

Ученически, студентски спорт и спорт за хората с увреждания

25.03.2014


Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019г.  
Финансов план 
Заповед № РД-09-544 от 09.11.2018г. за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019г. 


Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2018-2019г.
Финансов план 
Заповед РД-09-469/13.09.2018г. за утвърждаване на "Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за учебната 2018-2019"


Протоколи за класиране по спортове и възрасти от финалния етап на Ученическите игри за учебната 2017/2018г.: 
    Протоколи за класиране по спортове за 5-7 клас
    Протоколи за класиране по спортове за 8-10 клас
    Протоколи за класиране по спортове за 11-12 клас


Протоколи за класиране по спортове и възрасти от финалния етап на Ученическите игри за учебната 2016/2017г.: 
        Протокол за класиране по спортове за 5-7 клас от финалния етап на Ученическите игри за учебната 2016/2017г.; 
        Протокол за класиране по спортове за 8-10 клас от финалния етап на Ученическите игри за учебната 2016/2017г.; 
        Протокол за класиране по спортове 11-12 клас от финалния етап на Ученическите игри за учебната 2016/2017г.; 
   
„Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2017/2018г.”
Финансов план.
Заповед № РД-09-606/25.10.2017 г. за утвърждаване на „Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2017/2018г.”

„Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2017/2018г.“
Финансов план.
Заповед № РД-09-605/25.10.2017г. за утвърждаване на „Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2017/2018г.“


Градове домакини и дати за провеждане на финалния етап от ученическите игри за  учебната 2016-2017г. 

Правила за организиране и провеждане на ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система за 2016/2017 учебна година. Финансов план неразделна част от правилата.

Заповед №РД-09-539/13.10.2016г., на Министъра на младежта и спорта, за утвърждаване на "Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2016/2017г."
 - Финансов план

Заповед №РД-09-467/06.10.2015г. за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2015/2016г.


"Правила за организиране и провеждане на ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2015/2016 г." и Финансов план неразделна част от Правилата.


Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2015/2016 г. и  Финансов план-неразделна част от правилата.


Ученически игри 2014-2015 г., градове домакини и график за провеждане на финалните състезания
 
Списък на одобрените проекти по Програма „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск” 2015г., утвърдена със заповед № РД-09-65/12.02.2015г. на Министъра на младежта и спорта

Програма "Развитие на спорта на учащите" 2015г.
Документи за кандидатстване на лицензирани многоспортови организации за 2015г.
Документи към одобрените проекти на лицензираните многоспортови организации за 2015г.

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебнта 2014/2015 г. и финансов план - неразделна част от Правилата. 

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебнта 2014/2015 г.

Информация за одобрените проекти на спортни организации по програма "Спорт за децата в детските градини" 2014

Програма "Спорт за децата в детските градини" 2014 г.

Информация за одобрените проекти на спортни организации по програма "Спорт за децата с увреждания и деца в риск" 2014

Програма "Спорт за деца с увреждания и деца в риск"


Програма "Развитие на спорта на учащите" 2014

Протокол за резултатите от Ученическите игри 2014 г. 5-7 клас
Протокол за резултатите от финалните състезания от Ученическите игри 2014г. 8-10 клас
Протокол за резултатите от финалните състезания от Ученическите игри 2014г. 11-12 клас
Градове домакини и график на провеждане на финалните състезания от ученическите игри 2013/2014 г. 
Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година
Финансов план

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2013/2014 г. и финансов план - неразделна част от Правилата.

Телефонен указател за контакт с регионалните председатели на Български футболен съюз

Информация за провеждане на Ученически игри 2013 година
5-7 клас    8-10 клас    11-12 клас

Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" 2013 година

Програма за развитие спорта на учащите 2013 г.

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2012/2013 година

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2012/2013 година
Финансов план 2012/2013

СПИСЪЦИ с картотекирани състезатели по спортовете от ученическите игри 2013 г. - баскетбол, лека атлетика, шахмат и тенис на маса:
Баскетбол: зона Витоша    зона Добруджа     зона Загоре 1-ва част    зона Загоре 2-ра част    зона Загоре 3-та част     зона Мизия     зона Рила     зона Родопи    А група момичета 14, 16, 18
Лека атлетика Тенис на маса Хандбал Шахмат Бадминтон

График за месец октомври на заниманията по програма "Спорт за хора сувреждания и деца в риск"

График за месец септември на заниманята по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск"


График за месец август на заниманията по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск"

График за месец юли на заниманията по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск"

Протоколи с класиране от финалните състезания на Ученическите игри 2012 година
5-7 клас    8-10 клас    11-12 клас

График за месец юни 2012 г. на заниманията по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск"


Програма "Спорт за децата в детските градини"
Програма        Документи
Информация за одобрените проекти по програмата


График за месец май по програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”


График за провеждане на финалните състезания на ученически игри 2012 г.


График на спортните занимания за месец април по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск 2012"

Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" за 2011/2012 г.

Документи за кандидатстване по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" за 2011/2012 г.

Документи по одобрени проекти по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск"

Информация за одобрените проекти на спортни организации по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" за 2012 г.


Програма "Развитие на спорта на учащите" 2011 - 2012 г.

Документи за кандидатстване по програма "Развитие на спорта на учащите" 2011 - 2012 г.


Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2011/2012 година
Финансов план

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2011/2012 година
Финансов план

Протоколи с резултатите от финалните състезания на Ученическите игри 2011г.
5 - 7 клас    8 - 10 клас    11 - 12 клас

Информация за провеждане на финалните състезания на Ученическите игри 2011г.
5 - 7 клас    8 - 10 клас    11 - 12 клас 


Списък на одобрени проекти за 2011 г. по програма „Спорт за хората с увреждания и деца в риск”

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта