Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Дейности   Физическо възпитание и спорт на учащите

Спортни училища

10.10.2014
 
График за провеждане на приемни изпити в спортните училища за учебната 2018/2019 г.

Заповед № РД-09-149/21.03.2018г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2018/2019 г. Приложения към Заповед № РД-09-149/21.03.2018г.

Заповед №РД-09-141 от 15.03.2018г. на министъра на младежта и спорта за предоставяне на закрила на ученици в държавните спортни училища постигнали спортни резултати през второто шестмесечие на 2017 година

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.
Информация предоставена от БСФ за Държавните първенства през 2018 г.
Допълнителна информация за Държавните първенства през 2018 г.

Заповед №РД-09-494 от 15.08.2017г. на Mинистъра на младежта и спорта за предоставяне на закрила на ученици в държавните спортни училища постигнали спортни резултати през първото шестмесечие на 2017 година

График за провеждане на приемни изпити в спортните училища за попълване на незаетите места на първо класиране за учебната 2017/2018 г.

График за провеждане на приемни изпити в спортните училища за учебната 2017/2018 г.

Заповеди относно Тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища: 
    5. Заповед №РД-09-509 от 29.08.2017г. на Mинистъра на младежта и спорта за Утвърждаване на интергрална оценка за прием на ученици в V клас по вида спорт волейбол (момчета - момичета)

    4. Заповед №РД-09-270 от 19.04.2017г. на Министъра на младежта и спорта за изменение на Тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища.
        Актуализирани Тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища - 2017. 

    3. Заповед № РД-09-294/13.05.2016 г. на Министъра на младежта и спорта (с приложенията към нея) за утвърждаване на тестове за оценка и прием на ученици (момичета) в спортните училища по спортове кану и бокс 

    2. Заповед № РД-09-358/09.07.2015 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Тестове за прием на ученици и Нормативи за оценка на резултатите по спортна подготовка на учениците по спорта шотокан карате-до в спортните училища.

    1. Заповед №РД-09-211 от 27.05.2011г за утвърждаване на Тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища 
        Тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища 

Заповед №РД-09-218 от 31.03.2017г. на Министъра на младежта и спорта за предоставяне на закрила на ученици в държавните спортни училища постигнали спортни резултати през второто шестмесечие на 2016 година

Заповед № РД-09-115/24.02.2017 г. на Министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2017/2018 г. и приложения към заповедта.

Информация предоставена от БСФ за Държавните първенства 2017г.     Допълнителна информация предоставена от БФЛА  и БСС - 2017г.

Заповед №РД-09-530 от 28.09.2016г. на министъра на младежта и спорта за предоставяне на закрила на ученици в държавните спортни училища постигнали спортни резултати през първото шестмесечие на 2016 година

Заповед № РД-09-500/30.08.2016 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на учебна програма по спортна подготовка V-XII клас.

Заповед | Учебна програма по спортна подготовка за спортните училища V-XII клас

График за провеждане на приемни изпити в спортните училища за учебната 2016/2017 г.

Заповед № РД-09-294/13.05.2016 г. на Министъра на младежта и спорта (с приложенията към нея) за утвърждаване на тестове за оценка и прием на ученици (момичета) в спортните училища по спортове кану и бокс

Заповед  №РД-09-278 от 05.05.2016г. на министъра на младежта и спорта за предоставяне на закрила на ученици в държавните спортни училища постигнали спортни резултати през второто шестмесечие на 2015 година.


Заповед № РД-09-157-23.03.2016 г. на Министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2016/2017 г. и приложения.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЕНА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТНИ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ФИНАЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЛИЧНИ ПЪРВЕНСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2016 ГОДИНА

Заповед № РД-09-435/04.09.2015 г. на министъра на младежта и спорта за предоставяне на закрила на ученици от държавните и спортни училища, постигнали спортни резултати прз първото шестмесечие на 2015 година.


Заповед № РД-09-358/09.07.2015 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Тестове за прием на ученици и Нормативи за оценка на резултатите по спортна подготовка на учениците по спорта шотокан карате-до в спортните училища.

Приложение № 1 към Заповед № РД-09-358/09.07.2015 г.


Приложение № 2 към Заповед № РД-09-358/09.07.2015 г.

Заповед № РД-09-353/07.07.2015г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Дневник за годишно планиране и отчитане на учебно – тренировъчния и състезателния процес в спортните училища.

График за провеждане на приемни изпити в спортните училища за учебната 2015-2016 година

Заповед № РД-09-184/23.04.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-09-144/27.03.2015 г. за  утвърждаване на Държавния план - прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2015 - 2016 г., и приложения.

Заповед № РД-09-144/27.03.2015 г. за утвърждаване на Държавния план - прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2015 - 2016 г. и приложения

Национални изпитни програми за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия
Програма за "Помощник треньор" - заповед | Програма за "Помощник инструктор по фитнес"-заповед | Програма за "Организатор на спортни прояви и първенства"- заповед

График за провеждане на I-ви тур на приемните изпити в спортните училища, за учебната 2014/2015 година 
Държавни СУ  |  Общински СУ

Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби 

Заповед № РД-09-135/31.03.2014 г. за утвърждаване на Държавния план - прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2014 - 2015 г.
Приложения към Заповед № РД-09-135/31.03.2014 г.


Заповед № РД-09-484/26.08.2013г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-09-154/22.03.2013 г. за утвърждаване на държавния план - прием на спортните училища за учебната 2013/2014 г.
 
Приложения към Заповед № РД-09-484/26.08.2013 г.


Заповед № 09-154 от 22.03.2013 г. за утвърждаване на държавен план-прием на спортните училища за учебната 2013/2014 г. 
Приложения към Заповед № 09-154 от 22.03.2013 г.


Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 година”, приета с Решение №165 на Министерски съвет от 8 март 2013 г.


Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища
Заповед № РД-09-261/03.06.2015 г. за утвърждаване на нормативи за оценка на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища по спорт сумо- момичета        

Брой на учениците в спортните училища за учебната 2012/2013 г., към 30.09.2012 г.


Заповед РД-09-382/09.08.2012 г. изменение и допълнение на Заповед РД-09-109/21.03.2012 Г. за утвърждаване на държавния план-прием на спортните училища за учебната 2012-2013 година


График за провеждане на І - ви тур на приемните изпити в спортните училища за учебната 2012/2013 година


Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 година, приета с Решение № 220 на Министерски съвет от 23 март 2012 година.


Заповед за утвърждаване на държавния план-прием на спортните училища за учебната 2012-2013 година 
Приложения към Заповед №РД-09-109 от 21.03.2012г.


Брой ученици в спортните училища към 01.09.2011 г.


Постигнати спортни резултати по спортове на държавни и международни първенства от учениците в СУ през 2010г.


Постигнати спортни резултати по училища на държавни и международни първенства от учениците в СУ през 2010г.


Списък на представители на БСФ за осъществяване на контакти със спортните училища


Заповед №РД-09-211 от 27.05.2011г за утвърждаване на Тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища 
Тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища


Отменена Наредба №1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища


Спортни училища - контакти (към 13.03.2018)
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта